5 let záruka na čtyřkolky TGB!

1. 7. 2021


Čtyřkolky TGB jsou postaveny dle nejvyšších standardů kvality výroby i použitých materiálů.
Díky tomu jsou velmi spolehlivé a s dlouhou životností.

Na základě těchto zkušeností jsme pro Vás - nové majitele čtyřkolek TGB spustili program
"Prodloužená záruka na 5 let".

Prodloužená záruka se vztahuje na všechny modely čtyřkolek TGB
a platí na stroje zakoupené od 1. 7. 2021.
Více informací a podmínky využití prodloužené záruky získáte u autorizovaných prodejců.

Prodlouženou záruku můžete získat zcela zdarma!
Prodloužená záruka na 5 let platí pro všechny i pro podnikatele!

Podmínky pro prodlouženou 5letou záruku:
• Vozidlo musí být registrováno v dealerském systému elektronických servisních knížek. Registraci vozidla provádí prodejce.
• Prodloužená záruka platí pro prvního majitele po dobu 5 let od data zakoupení, nebo do ujetí prvních 10 000 km, podle toho, co nastane dříve.
• Při uplatňování prodloužené záruky je potřeba doložit faktury z autorizovaného servisu o provedených servisech a garančních prohlídkách.
• Stroj nesmí být využíván ke sportovním účelům, ani nadměrně přetěžován přes hodnoty uvedené v návodu k obsluze.
• Veškeré opravy, výměny dílů a provozních náplní mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisu.
• Při opravách stroje musí být použity výhradně originální díly dodané oficiálním zástupcem značky.
• Odpovědnost za vady v rámci prodloužené záruky je omezena na opravu nebo výměnu dílů.
• Veškeré oleje a provozní kapaliny musí být použity jen ty, které jsou doporučené v návodu k obsluze, tedy od společnosti MAXIMA Racing Oils.
• Je nutné dodržovat předepsané servisní intervaly tak, jak jsou uvedeny v servisní knížce, nebo častější v případě náročného způsobu používání.
• Prodloužená záruka na stroj zaniká, nebo je omezena, při porušení podmínek uvedených v reklamačním řádu společnosti ASP Group s.r.o.

Prodloužená záruka se nevztahuje na:
• Baterie
• Pneumatiky
• Oleje a provozní kapaliny
• Vzduchové a olejové filtry
• Části podléhající opotřebení, například:
  brzdové destičky a kotouče, hnací řemeny, tlumiče, čepy, gufera, manžety, ložiska, pryžové díly a ostatní díly podléhající opotřebení.
• Škody způsobené přírodními katastrofami, mimo jiné zemětřeseními, bouřkami, povodněmi, požáry a nehodami.

Prodloužená záruka nemusí být také uznána v případech:
• Bylo-li změněno nebo poškozeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo  výrobní číslo motoru.
• Při nesprávném uložení nebo jiném způsobu použití stroje, než pro který je určen.
• Při poškození, havárii.
• Pocitové stížnosti majitele na příznaky, jako jsou hluk, vibrace nebo olejové skvrny, které nemají vliv na výkon.
• Vozidlo bylo nesprávně opraveno nebo udržováno, modifikováno a upraveno.